Проекти

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001

Научи повече
Емоционален калейдоскоп

Емоционален калейдоскоп

Проект стая „Емоционален калейдоскоп” в ДГ №32 „Моряче” по инициативата „ЕНЕРГО – ПРО за обществото”

Научи повече
Конкурс за детска рисунка - "Има ли растения в Черно море"

Конкурс за детска рисунка - "Има ли растения в Черно море"

Пет деца от IV A група "Делфинче" взеха участие в конкурс за детска рисунка на тема "Има ли растения в Черно море? ". Конкурсът е организиран от Институт по океанология - БАН, гр. Варна. Децата получиха награди и сертификати за участие в проект FRESHER "Европейска нощ на учените" 2020-Варна. Едно от децата (Магдалена) се нареди на III място в конкурса.

Научи повече
Проект ПМС 46

Проект ПМС 46

За физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност"

Научи повече

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Модул: "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

Научи повече