Групи

група "Ариел"

група "Ариел"

Иванка Добрева - учител; Миглена Христова - учител; Гюлшен Осман - пом. възпитател

Научи повече
група "Морска звезда"

група "Морска звезда"

Савелина Стоянова - учител; Даниела Станева - учител; Иванка Рачева - пом. възпитател

Научи повече
група "Русалка"

група "Русалка"

Росица Недева - учител; Ваня Ангелова - учител; Албена Кръстева - пом. възпитател

Научи повече
група "Пингвинче"

група "Пингвинче"

Снежана Якимова - учител; Павлина Стефанова - учител; Димитричка Иванова - пом.възпитател

Научи повече
група "Делфин - 1"

група "Делфин - 1"

Анна Радева - учител; Иванка Радионова - учител; Виолета Иванова - пом. възпитател

Научи повече
група "Морски рачета"

група "Морски рачета"

Мария Симеонова - учител; Полина Славова - учител; Виолета Кралева - пом. възпитател

Научи повече