История

 Детска  градина„ Моряче” отваря  врати  с  пет  групи  деца  на  1.01.1979 г. в  комплекс  Георги Петлешев  - гр. Варна .

За  директор  е  назначена г-жа  Кина  Христова  Леондиева. Под  ръководството  на  Института  за  повишаване  на  квалификацията  в  ЦДГ  32  е  организирана  открита  практика  за  обмяна  на  опит  на  учители  от  градовете Варна, Шумен, Русе  и  Добрич. Детската  градина  е  именувана  в  "Дома  на  моряка"  на  21 май  1980г., затова  децата  празнуват  имения  ден  на  ДГ „Моряче” на  6  декември - Никулден.

 През  годините  учителският  екип  ръководен  от  г-жа Гергана Вълкова  участва  в  организирани  школи  по  Конструкт. и  битови  дейности  и  развитие  на  детската  реч. През 2017 г. за  директор е назначена г-жа Галина Йовчева     

През  м. Семтември  1985г.  към  детското  заведение  се  откриват  още шест  групи. Оттогава ЦДГ 32 „Моряче” се  помещава  в  два  корпуса  с  общо 11 групи  деца  на  възраст  от  3  до  6  години.