Емоционален калейдоскоп

Емоционален калейдоскоп

Емоционален калейдоскоп

13.09.2022

Специализирани стаи за детско развитие бяха създадени с подкрепата на ЕНЕРГО-ПРО във варненската детска градина „Моряче“

Нов проект беше реализиран в рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“. С финансовата подкрепа на компанията бяха оборудвани две стаи, които ще помагат на децата в детска градина „Моряче“, гр. Варна, да овладеят умения за общуване с връстници и възрастни в различни ситуации. Официалното представяне на новите придобивки пред обществеността и медиите се състоя днес в присъствието на ръководството на учебното заведение и представители на ЕНЕРГО-ПРО.

„Комуникацията е основното условие за развитието на детето и най-важният фактор за формирането на личността. Щастливи сме, че ЕНЕРГО-ПРО оцени добавената стойност на нашата идея за създаване на специални кътове, в които възпитаниците на детска градина „Моряче“ ще имат възможност да развият умения за активна самостоятелна комуникативна дейност, социална отговорност, способност да усещат и да разбират себе си и другите“, сподели по време на откриването г-жа Галина Йовчева, директор на учебното заведение.

Основните цели на осъществения проект са децата да се научат да разбират себе си и способността да „бъдат в мир със себе си”, да се насърчи техния интерес към хората наоколо, да развие чувство за разбиране и съпричастност, както и комуникативни умения. Чрез дейности като разглеждане на чертежи и фотографии, свободно и тематично рисуване, имитативно-изпълнителни упражнения, моделиране и анализ на дадени ситуации, ролеви и словесни игри децата ще се научат още на активност и самостоятелност, както и ще развият черти у характера, които са в основата на изграждането на положителни партньорски качества.

„ЕНЕРГО-ПРО подкрепя развитието на устойчиви модели за промяна на обществените нагласи. Стартиралата преди една година инициатива в подкрепа на местните общности е нашият израз на ангажираност освен към клиентите ни, и към  устойчиво развитие на обществото чрез реализация на социално значими проекти. Щастливи сме да обявим, че в рамките на тази една година финансирахме и завършихме успешно 16 проекта, а още три са в етап на изпълнение. Инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ е дългосрочна, като приветстваме всички иновативни идеи от учебни заведения или общини в цялата страна, които имат за цел формирането на ценности и нагласи за устойчива промяна в полза на местната и национална общност“, каза от своя страна г-жа Попова, директор Корпоративни комуникации и маркетинг в енергийната компания при представянето на новия реализиран проект.