Контакти

Контактна форма

Информация за контакти

Адрес

гр.Варна, ж.к. "Младост" до бл.146Телефон

052/732120

Работно време на детската градина:

от понеделник до петък - от 7,00 до 19,00 часа

-------------------------------------------------

Работно време на Директор:

понеделник, сряда, четвъртък и петък - от 8,00 до 16,30 часа

вторник - от 9,30 до 18,00 часа

почивка - от 12,30 до 13,00 часа

Приемен ден за родители: вторник - от 16,30 до 18,00 часа; петък - от 8,00 до 9,30 часа

-------------------------------------------------

Работно време на Главен счетоводител:

от понеделник до петък - от 8,00 до 16,30 часа

почивка - от 12,30 до 13,00 часа

-------------------------------------------------

Работно време на ЗАС:

от понеделник до петък - от 8,00 до 16,30 часа

почивка - от 12,30 до 13,00 часа

-------------------------------------------------

Работно време на Технически изпълнител:

от понеделник до петък - от 7,30 до 16,00 часа

почивка - от 12,30 до 13,00 часа

-------------------------------------------------

Работно време на Медицински сестри:

от понеделник до петък - от 7,00 до 15,30 часа

почивка - от 12,30 до 13,00 часа

Карта