група "Русалка"

група "Русалка"

група "Русалка"

В група  "Русалка” сме събрани
все приятели отбрани.
Танцуваме, пеем, играем задружно,
но винаги, когато е нужно сериозно да работим,
заедно с госпожите режим, лепим,
рисуваме, оцветяваме.
И отново се забавляваме!!!