група "Морски рачета"

група "Морски рачета"

група "Морски рачета"

Морски  рачета  сме  ние
Бързи, смели  и  засмени !
Букви  учим, цифри знаем
На  театър  си  играем!
Тук  елате, останете
С  нас  се  повеселете!