Национална прогрема "Успяваме заедно"

Национална прогрема "Успяваме заедно"

Национална прогрема "Успяваме заедно"

Уважаеми родители, ДГ 32 „Моряче” участва и спечели проект на МОН „Хубаво е в детската градина” за учебната 2020/2021 г. В него са включени първите групи, децата които прекрачват прага на детското заведение за първи път....

Родителите от своя страна също се нуждаят от подкрепа, защото и те са поставени в роля, непозната за тях до този момент. В тяхна подкрепа се явяват детските учители, психолог и останалите тесни специалисти, работещи с децата. Осигуряването на подходяща среда и материална база е важен фактор за преодоляването на този специфичен и деликатен период.

Нарушенията на емоционалното състояние и следователно неадекватните поведенчески реакции са последиците от психичния стрес при децата и повишаването на нивото на тревожност. Високото ниво на тревожност като придобито свойство на индивида предполага развитието на висока чувствителност към емоционални ситуации, несъзнавана несигурност в способностите на човек, желание да се запази познатото положение, удовлетворяващо отношението на индивида към себе си, поява на остри емоционални реакции когато познатата позиция е заплашена да се промени, а също и страха да не оправдае социалните очаквания или да не загуби одобрението на другите.

Едно от предизвикателствата, с които се сблъсква учителят в детската градина, е да намали нивото на тревожност при децата по време на адаптационния период и да създаде положителни условия за тях по време на престоя в детската градина.

Социалната среда в детската градина се различава значително от семейната, към която детето е силно привързано. Отделянето му от близките хора и приспособяването му към новите условия винаги представляват труден преход. Новите изисквания често са непосилни за малкото дете и то трябва да бъде подпомогнато от родителите си и от персонала в детското заведение за да се адаптира бързо и сравнително безболезнено към новите условия. В това отношения задачата на педагозите, психолога на детската градина, медицинското лице, помощник-възпитателите е сложна и много отговорна, защото от първото адаптиране зависи реакцията на малкия човек към всичко непознато по-нататък в съзнателния му живот.