график за сутрешен прием

график за сутрешен прием

Сутрешен прием на децата - до 8,15 часа

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми родители,

Поради промени в изискванията за требване на децата за храна, считано от 08.03.2023 г. се въвеждат следните правила:

1.    Сутрешният прием на децата ще се осъществява най- късно до 08.15 ч. При обективно закъснение, родителят е длъжен да информира учителите в групата до 08.15 часа.

2.    При планирано отсъствие на децата, родителят е длъжен да уведоми учителите в групата от предходния ден до 08.15 часа.

3.    При заболяване на детето, родителят е длъжен да уведоми учителите в групата, възможно най-рано.

4.    При възобновяване присъствието на детето, след заболяване, родителят е длъжен да уведоми учителите в групата до 08.15ч. от предходния ден.

Настоящите актуализирани промени са неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за дейността на детската градина, приети на заседание на Педагогическия съвет с протокол №4 от 07.03.2023 г. и утвърдени със заповед на директора № 546 от 07.03.2023 г.
Директор: Галина Йовчева