Свободни места за прием

Свободни места за прием

ДГ 32 Моряче обявява места за:

2-ра възрастова група, деца родени 2019 год - 6 бр.

3-та възрастова група, деца родени 2018 год - 4 бр.

4-та възрастова група, деца родени 2017 год - 6 бр.

Необходими документи :

  • Заявление от родител
  • Акт за раждане на детето - корие и оригинал

документи се приемат от 8,30 часа до 16,00 часа в канцеларията на ДГ Моряче