ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

ДГ 32 Моряче набира оферти за ремонт на отвеждаща канализация.

За допълнителна информация - на място в дирекцията на детската градина

Срок за подаване на офертите - 31.05.2021 г. 12,00 часа