Обява за избор на изпълнител

Обява за избор на изпълнител

ДГ 32 Моряче открива процедура по избър на изпънител за ремонтни дейности в 2-ри корпус