Свободни работни места

Свободни работни места

ДГ№32 „Моряче" се включва в Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" и обявява свободни места за длъжностите:

 1. Помощник - възпитател - Збр. по чл.68 ал.1 т.1, до 14.09.2021г.
 2. Психолог   -1/2 щат по чл.68 ал.1 т.1 до 14.09.2021г. Необходими документи:

I .За длъжността ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ:

1. Заявление до директора

2. CV

 1. Диплом за завършено средно образование
 2. Трудова       книжка
 3. Декларация с препис -извлечение на трудовия стаж

II. За длъжността ПСИХОЛОГ

  1. Заявление до директора
  2. CV
  3. Диплом за завършено висше образование ОКС „Магистър" ПСИХОЛОГИЯ
  4. Трудова       книжка
  5. Декларация с препис -извлечение на трудовия стаж

Документите на кандидатите ще се приемат в администрацията на ДГ№32 „Моряче" от 12.02.2021г.до 19.02.2021г. от8.30ч. до 12.30ч.

При постъпване на работа кандидата трябва да представи: Здравна книжка,медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.